MAGKASAMA TAYO SA KWENTO NG PASKO typeface name? πŸ™

bandicam 2021-09-03 19-21-21-240

Category : Script
Title Album : Magkasama tayo sa Kwento ng Pasko
From ABS-CBN STAR MUSIC

Everyone please help me identify the fonts that are similar to the image, and I’m very grateful and appreciative to the person who helped me
identify the fonts that are similar to the image
and let’s cheers together.
:clinking_glasses: :clinking_glasses: :slightly_smiling_face: :slightly_smiling_face:

Hi Kirally @novadwtr03,

I think it’s this one with a little modifying:
Bildschirmfoto 2021-09-03 um 17.08.56
Sail right here to FontSquirrel :wink:

Cheers buddy! :slight_smile:

1 Like

Thank you, @Hondo5834. Let’s cheers together and you are the champion :clinking_glasses: :clinking_glasses: :trophy: :trophy:

1 Like